unisans
- dit væsens rod og fremtid

Vi perspektiverer faglig, personlig og social identitet. Vi træner sanserne og sætter ansvarlig livskvlitet i fokus.
Læs om unisans her.

Kontakt: 70 24 16 00

UNIcoach

Er en kvalificerende uddannelse til dig der arbejder med mennesker ...

Procesfacilitering

Personale- og organisationsudvikling der inspirerer, involverer og inddrager...

Teamcooking

Skab synergi med teamcooking. Målet er teambuilding - midlet er maden og sanserne.

Sanseligt børneliv

Hvordan kan du som dagplejer eller pædagog styrke brugen af alle sanser, både hos dig selv og de børn, du er omgivet af?